Dış İlişkiler Ofisi      

Office of International Affairs

Useful Information for Incoming Students

Başvuru Şekli

 • Başvurular yukarıda verilen tarihler arasında şahsen, posta ile veya web sayfamız aracılığı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılmalıdır.
 • Adaylar en fazla 10 programa başvurabilirler. Bu programlar “Yurtdışı Öğrenci Kabulü Başvuru Formunda

Başvuru için gerekli Belgeler:

http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx

 1. Başvuru formu: aşağıdaki web sayfasından online olarak doldurulmalıdır.
 2. Diploma, Mezuniyet belgesi ((Atestat) fotokopi)
 3. Pasaport (fotokopi)

Not: Evrakların asılları kayıt esnasında istenecektir.

Kayıt için gerekli belgeler

 1. Diplomasının (Atestat) aslı, (Mezuniyet belgesi yada Atestat’ın Konsolosluk tarafından onaylı olması).
 2. Diploma Denklik Belgesi (Konsolosluklardan, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan).
 3. Pasaport aslı ve Türkçe çevirisi (Noter onaylı).
 4. Transkript belgesinin aslı ve Türkçe çevirisi (Noter onaylı).
 5. 6 Adet fotoğraf
 6. Hemşireler için Sağlık Raporu

Yabancı öğrenci adayları Üniversitemizin ön lisans ve lisans düzeyinde birinci öğretim ve ikinci öğretim programlarında öğrenim görebilirler.

 1. Lise son sınıfta okumak ya da lise yada dengi okul mezunu olmak
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
 3. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
 4. C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
 5. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,
 6. KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabuledilir,
 7. Adaylardan
 8. C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)
 9. K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
 10. Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)
 11. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 12. T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların, başvuruları kabul edilmez.

Başvuru İçin Kabul Edilen Sınavlar

1) Başvuruların değerlendirilmesi YÖK tarafından onaylanmış aşağıda belirtilen sınavlar esas alınarak yapılır. Başvuruda kabul edilen sınavları değerlendirme ölçüleri aşağıdaki gibidir:

 1. TCS (Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Sınavı): En az 40 puan,
 2. SAT I (Eğitim Değerlendirme Sınavı): En az 1000 toplam puan ve en az 400 Matematik puanı,
 3. ACT (Amerikan Koleji Sınavı): Matematik, Fen ve toplam puan olarak en az 20,

ç) GCE (Genel Yeterlilik Sınavı): En az biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi olan ve bu konulardan aldıkları notların ortalaması C ve üzeri olan adaylar,

 1. Uluslararası Bakalorya diploma notu an az 24,
 2. Alman ABITUR sınav puanı en fazla 4
 3. Fransız Bakaloryası diploma notu en az 10,
 4. Matura diploma derecesi an fazla 4,

ğ) Ürdün ve Filistin Tawjihi sınavı 100 üzerinden en az 70, Lübnan Bakalorya notu en az 12,

ı) Suriye Al-Shahada al-Thanawiyya (Suriye Bakaloryası): Başvurulan programın puan türünde en az 150,

 1. İran lise diploması (Diploma Debirestan): Ortalaması en az 12/20 ve Piştaneşgahi bitirme notu en az 12/20,
 2. Kazakistan Ulusal Üniversite Testi: 120 üzerinden en az 60,
 3. Çin Halk Cumhuriyeti Gaokaonda-Üniversitesi Giriş Sınavı: Başvurulan programın puan türüne göre 750 üzerinden en az 400,
 4. Türkiye’deki yetkililer tarafından geçerli olarak tanınmış olmak şartıyla uluslararası bilim, sanat ve spor olimpiyatlarından kazanılan altın, gümüş ve bronz
 • Başvuru sahipleri yukarıda listelenen sınavların dışında ortaöğretim diplomalarına ya da kendi ülkelerinde girdikleri ulusal sınavlara bağlı olarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından değerlendirmeye tabi
 • Ortaöğretim düzeyinde alınan Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi, vb. derecelerin geçerliliği süresizdir. Ancak SAT I, ACT ve YÖS sınavları iki yıl geçerlidir.
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan akademik birimlere yapılan başvuruların değerlendirilmesi, Ağrı İbrahim çeçen Üniversitesi özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır.
  • Künib, ve diğer üniversitelerin yapmış olduğu YÖS sınavlarında, 100 üzerinden 40 puan almış olmak, Yunus Emre Enstitüsü ‘nün yapmış olduğu Türkçe yeterlilik sınavında da 55 ve üstü puanla Türkçe yeterlilik belgesi almış olanlar kabul edilir. Belge geçerlilik süresi 2 yıldır.

Öğrenim Ücretleri

Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri Tablo 1 ve Tablo 2’de ki gibidir.

TABLO 1. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ* (İKİNCİ ÖĞRETİM)

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL (İkinci Öğretim)

1. DÖNEM

2. DÖNEM

TOPLAM

Fen Edebiyat Fakültesi ( Fen Bölümleri)

1.921,50

1.921,50

3.843,00

Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Bölümleri)

1.443,00

1.443,00

2.886,00

İslami İlimler Fakültesi

1.540,50

1.540,50

3.081,00

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

1.732,50

1.732,50

3.465,00

Meslek Yüksekokulu

1.155,00

1.155,00

2.310,00

TABLO2. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI

ÖRGÜN ÖĞRENİM HARÇ TABLOSU* (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

1. TAKSİT

2. TAKSİT

TOPLAM

Eğitim Fakültesi

426,00

426,00

852,00

Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Bölümleri)

426,00

426,00

852,00

Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Bölümleri)

426,00

426,00

852,00

İktisadi İdari Bilimler ve İşletme Fakültesi

469,50

469,50

939,00

İslami İlimler Fakültesi

426,00

426,00

852,00

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

285,00

285,00

570,00

Sağlık Yüksekokulu

285,00

285,00

570,00

Meslek Yüksekokulu

285,00

285,00

570,00

 

*Öğrenciler ders kayıtları esnasında katkı payı/öğrenim ücretini Halkbank’ın tüm şubelerinden ve ATM’lerinden üniversitemize ait Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırabilir. Halk Bankası Ağrı Şubesi IBAN Numarası:TR 5600 0120 0917 3000 0600 0206

*Değişikliklere veya Bakanlar Kurulu Kararına bağlı olarak güncellenecektir.

 !!! ÖNEMLİ DUYURU !!!

*Küresel COVID-19 virüsü tehdidi ve uluslararası seyahat / vize kısıtlamaları nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından kontenjanlar henüz belirlenmemiş olup, 2020-2021 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Takviminde, kontenjanlarında ve esaslarında değişiklik yapma hakkını Ağrı İbrahim ÇeçenÜniversitesi saklı tutar.

 1. Application, Placement, Registration and Exam Dates
Application Dates 21 June – 23 July 2020
Evaluation of applications 26 July – 06 August 2020
Announcement of the Results on the Web Site 06 August 2020
Registration Dates 23 August – 27 August 2020
Additional Placement Registration Dates 06 September – 10 September 2020
Turkish Proficiency Exam 07 September 2020
Evaluation of Turkish Proficiency Exam Applications 09 September 2020

dsddssds

sds

asd

asds

 

Contact Address for more information:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

4km Erzurum yolu, Rektörlük,

04100 Ağrı / Turkey

Department of Student Affairs

Head of Department

Ömer YILDIZ

Tel: 0472 216 10 10

Internal: 6163/6166

E-mail: öğrenci@agri.edu.tr

E-mail: ogrenci@agri.edu.tr

Tel:      +90 472 215 98 63 – 216 10 10

Fax:     +90 472 215 11 82

www.agri.edu.tr

Aradığınız cevaplar bunlar değil mi?

Please Contact us,we are here for you!

tr_TRTR