Dış İlişkiler Ofisi      

Office of International Affairs

SSS

Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenciyim/üniversite personeliyim. Erasmus hareketlilik başvurumu ne zaman ve nereye yapacağım?

Öğrencilerin/personelin Erasmus+ hareketlilik faaliyetlerine katılımları öğrencisi/personeli oldukları yükseköğretim kurumları tarafından sağlanmaktadır. Yükseköğretim kurumları gönderecekleri öğrenci ve personeli seçmek üzere kendi seçim takvimlerini kendileri belirler ve seçim işlemlerini gerçekleştirirler. Öğrenciler/üniversite personeli başvurularını öğrencisi/personeli oldukları yükseköğretim kurumlarının ilan ettikleri takvimde, öğrencisi/personeli oldukları kurumlara yaparlar.

Erasmus+ yükseköğretim öğrencileri için farklı imkânlar sunuyor mu?

Erasmus+ dönemi ile birlikte, yükseköğretim seviyesinde olup yüksek lisans planlayan öğrenciler için “Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (Joint Master Degrees) ve Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi (Erasmus+ Master Degree Loans) imkânları getirilmiştir.

Detaylar konusunda Avrupa Komisyonuna ait aşağıdaki linklerin incelenmesi önerilmektedir:
Joint Master Degrees:
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/joint-master_en.htm
Erasmus+ Master Degree Loans:
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm

Mezun öğrenciler öğrenim ve staj faaliyetinden faydalanabilirler mi?

Öğrenci öğrenim hareketliliği için öğrencilerin öğrencilik statülerinin bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan, yeni dönemde yapılan bir değişiklik ile birlikte, yeni mezunların öğrenci staj faaliyetinden faydalanabilmelerine imkân tanınmıştır. Bu husus, öğrencilik statüsü devam ederken staj programına başvuru yapan öğrencilerin mezuniyetlerinden sonraki 1 yıl içerisinde, 2-12 ay süre ile staj hareketliliği yapabilmelerine imkân vermektedir. Öğrenci, mezuniyet sonrası staj faaliyetinden yararlanmak istiyorsa, öğrenciliği devam ederken yükseköğretim kurumuna başvurmalı ve seçilmelidir. Mezuniyet sonrası başvuru kabul edilmemektedir.

Bir öğrenci olarak, öğrenim ve staj faaliyetlerden ne kadar süre ile yararlanabilmem mümkündür?

Öğrencilerin, her bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) Erasmus öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden hibeli ya da hibesiz olarak toplam 12 ay faydalanma imkanları bulunmaktadır. Ancak Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde öğrenim veya staj hareketliliğine katılınmış olunması halinde, bu süre toplam 12 ayın içerisinde sayılır.

Konaklama ile ilgili olarak bana kim yardımcı olabilir?

Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinden faydalanacak kişilere kalacak yer ayarlanması Ulusal Ajansın veya yükseköğretim kurumlarının sorumluluğunda değildir. Ancak, öğrencisi olunan ve misafir olunacak kurumların AB ofisleri öğrencilere nerede kalınabileceği konusunda bilgi vererek, varsa tecrübelerini paylaşacaklardır.

Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?

Vize işlemleri katılımcıların yükümlülüğündedir. Vize başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından talep edilen evrakların eksiksiz tamamlanması önemlidir. Programımız kapsamında hibe alan öğrencilere vize işlemlerini kolaylaştırmak amacı ile, talepleri halinde, üniversiteleri tarafından “Yükseköğretim öğrenci hareketliliği kapsamında seçildikleri ve aylık … kadar hibe alacakları” şeklinde resmi yazı verilebilecektir.

Bağlı bulunduğum yükseköğretim kurumundan bağımsız olarak yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliğinden faydalanmam mümkün mü?

Hayır. Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinden yalnızca öğrencisi veya personeli olunan yükseköğretim kurumları aracılığıyla faydalanılabilmektedir.

Yükseköğretim kurumundan alacağım hibeye ilaveten Ulusal Ajansa başvurarak ayrıca hibe alabilmem mümkün mü?

Hayır. Ulusal Ajans, hibenin tamamını yükseköğretim kurumlarına aktarır. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir ve bireysel başvurular için ayrılmış ayrı bir hibe bulunmamaktadır.

Gideceğim ülke veya yükseköğretim kurumunu kendim seçebilir miyim?

Yükseköğretim öğrenci öğrenim hareketliliği ve personel ders verme hareketlilikleri kapsamında, yalnızca yükseköğretim kurumlarının anlaşmalı oldukları, yurtdışındaki ortak yükseköğretim kurumlarına gidilebilmektedir. Ancak öğrenci ve personelin öğrencisi/personeli oldukları yükseköğretim kurumlarının Erasmus ofislerine bağlantılarınızı bildirmeleri halinde ilgili kurum ile kurumlar arası anlaşma yapılmasına öncülük edebilme imkanları bulunmaktadır.

Kurumlar arası anlaşmalar nasıl yapılır?

Kurumlar arası anlaşmalar, yükseköğretim kurumlarının fakülteleri/bölümleri arasında, yükseköğretim kurumlarının yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrenci/personelin belli süreler ile hareketlilik yapmasına imkan sağlayacak şekilde imzalanır. Öğrencilerin kurumlar arası anlaşma yapma olanakları olmamakla birlikte, üniversite yetkililerine ortak bulma konusunda yardımcı olmaları mümkündür. Ancak yapılacak hiçbir anlaşma, bu anlaşma zeminini hazırlayan bir öğrenci dahi olsa, belirli bir öğrencinin şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adınadır ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.

Öğrenci staj programıyla kendi bulduğum staj yerine gidebilir miyim?
Öğrenciler üniversiteleri tarafından önerilen yerlerde staj yapabilecekleri gibi, staj yerlerini kendileri bulup Erasmus koordinatörlüklerine başvuruda bulunabilirler. Gerek üniversitenin önerdiği staj kurumlarına başvuran, gerekse kendi staj yerleri ile başvuran öğrenciler arasından ilgili akademik yıla ilişkin seçim kriterlerine göre seçilen öğrenciler kontenjan dahilinde faaliyetten faydalanabilir.
Personel eğitim alma hareketliliği faaliyetinden kimler faydalanabilir?

Yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari personeli çalışma alanlarında kendilerini geliştirmek ve Avrupalı meslektaşlarıyla tecrübe paylaşımında bulunmak üzere bu faaliyete katılabilirler.

İlk dönem X ülkesinde başladığım öğrenim hareketliliğimi, ikinci döneme uzatarak Y ülkesinde tamamlayabilir miyim? Böyle bir durumda hibe alabilir miyim?

Öğrenim faaliyetinin ikinci döneme uzatılması, öğrencinin talebi, yükseköğretim kurumunun uygun bulması ve yükseköğretim kurumunun ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibesi olması durumunda, faaliyet süresi hibeli olarak uzatılabilir. Süre uzatımları için hibe olmaması durumunda, üniversitesinin buna rıza göstermesi ve tüm program kurallarının uygulanması şartı ile öğrencilerin hibesiz olarak ikinci dönem kalmasına da izin verilebilir. Diğer taraftan dönem uzatma ancak aynı yükseköğretim kurumunda kalınması halinde geçerli olacaktır. Farklı bir ülkede ikinci kez öğrenci öğrenim hareketliliğinden faydalanmak için ise yeni bir başvuru ve seçim sürecinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Stajımın farklı iki kurumda yapabilir miyim? Böyle bir durumda hibe alabilir miyim?

Bir Erasmus+ hareketlilik faaliyeti başlangıcından sonuna kadar tek bir kurumda tamamlanır. Faaliyetin bir bölümünü başka bir kurumda, bir bölümünü başka bir kurumda yapılması kabul edilmez. Staj hareketliliği için staj yapılacak tek bir kurumda en az 2 ay süre ile staj yapılır; 1 ay başka kurumda 1 ay diğer kurumda yapılacak bir staj Erasmus+ staj hareketliliği olarak kabul edilmez ve hibe verilmez.

OLS (Online Linguistic Support) sınavımın dönüş sınavını yapamadım. Sınav tekrar gönderilebilir mi?

Öğrencilerin faaliyet başlangıcında ve bitiminde olmak üzere iki OLS sınavı yapmaları zorunludur. Sınavlar OLS sistemine kaydedilen faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre öğrencinin sisteme kaydedilen e-posta adresine otomatik olarak gönderilir. Her iki sınavın da yapılabilmesi için sistem kullanıcılara 1 ay süre vermektedir; süresi içerisinde yapılmayan sınavlar iptal olur. Süresi içerisinde yapılmayan bir sınavın tekrar aktif hale getirilememektedir. Sınavın yapılmasıyla ilgili teknik sorun yaşayan öğrencilerin üniversitelerinin Erasmus ofislerine en kısa sürede konuyu bildirmeleri gerekir.

Öğrenciyim, 5 ay faaliyet gerçekleştirmek üzere seçildim. Fakat üniversitem sadece 4 ay için hibe veriyor. Üniversitemin böyle bir hakkı var mıdır?

Erasmus+ bütçe imkanlarının sınırlı, katılım talebinin ise mevcut bütçeden daha fazla olması nedeniyle, daha fazla sayıda öğrencinin hareketliliğe katılmasını sağlamak amacıyla, üniversitelerin hareketlilikleri kısmen hibelendirmeleri mümkündür. Üniversiteler kendi bütçe ve talep durumlarına göre hibe verebilecekleri süreleri belirleyebilirler. Hibeli bir öğrenci için hibe verilecek süre öğrenim hareketliliğinde 3 ay, staj hareketliliğinde 2 aydan kısa olamaz.

Aradığınız cevaplar bunlar değil mi?

İletişim sayfamızdan bize yazın

tr_TRTR