Dış İlişkiler Ofisi      

Office of International Affairs

Başvuru Bilgi

Online Başvuru linki : http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_enstitu_login.aspx
ÖNEMLİ NOT: Online Başvuru formundaki Çalışma Bilgileri bölümünün doldurulması zorunlu değildir.
ÖNEMLİ NOT: İlanın tamamı okunmadan yapılan eksik başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan indirme bağlatısı
ÖNEMLİ NOT: Başvuru sisteminde ortalamaların 100’lük sistemde girişi talep edilmektedir, fakat ortalamalar
4’lük sisteme göre girilecektir. Örneğin AGNO’su 4,00 üzerinden 3,20 olan bir öğrenci ortalamasını ilgili bölüme
(3,20) şeklinde yazacaktır.
Ortalaması (AGNO) 4’lük sistemde 2,20 altı olan lisans / önlisans ve 2,50 altı olan yüksek lisans öğrencileri
kesinlikle başvuru yapamayacaklardır.

 

 

 

en_GBEN