Dış İlişkiler Ofisi      

Office of International Affairs

Personel hareketliliğine hak kazanan başvurucuların değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler başvuru ilanında belirtilmiştir. Başvuru ilanı içinClick Here 

Asil listede olan tüm personelimizin en geç 22.02.2019 tarihine kadar hareketlilik gerçekleştirecekleri kurumdan alacakları davet mektuplarını Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tarihe kadar davet mektuplarını birimimize ulaştırmayan yararlanıcılar bu haklarından vazgeçmiş kabul edilirler.

Sonuçlar İçin Click Here

en_GBEN
Share This