Dış İlişkiler Ofisi      

Office of International Affairs

2014-2015 Erasmus Staff Application for Teaching and Training Mobility

(12 KASIM2014)

Program Kapsamı:

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet yükseköğretim personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Program, yükseköğretim personelinin, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir:

Personel Hareketliliği (Ders Verme ve Eğitim Alma) Nedir:

Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya işletmelerde görevli bir personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmalarını sağlamaktadır.

Uygun Katılımcılar Kimlerdir: 

Bu faaliyetin yararlanıcıları yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari personelidir.

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır: Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:

 • Ders vermeye/eğitim almaya yönelik personel hareketliliği; seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir. Bu karar Üniversitemize tahsis edilecek olan hibe miktarına bağlı olarak değişmektedir, dolayısıyla nihai değişim süresini Uluslararası İlişkiler Ofisi belirlemektedir.
 • Ders vermeye yönelik bir faaliyet; haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.
 • Hareketlilik süreci 1 Haziran 2014’te başlar, 30 Eylül 2015’te sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Ders Verme Hareketliliği için Başvuru Koşulları

 • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personeli olma,
 • En az B2 düzeyinde yabancı dil seviyesine sahip olma,
 • Ders Verme harekeliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması İkili anlaşmaları görmek için lütfen tıklayınız: http://intoffice.agri.edu.tr/index.php?option=com_content&;view=article&id=291&Itemid=407

Eğitim Alma Hareketliliği için Başvuru Koşulları

 • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personeli veya fiilen Akdeniz Üniversitesinde çalışıyor olma,
 • En az B1 düzeyinde yabancı dil seviyesine sahip olma,

Başvuruda İstenen Belgeler: 

Başvuru Ne Zaman ve Nasıl Yapılır:

 • Başvurular 12 Kasım-1 Aralık 2014 tarihleri arasında başvuru belgelerinin saat 17.30’a kadar Uluslararası İlişkiler Birimine şahsi olarak yapılmaktır.
 • Başvuru formunuzu doldurduktan sonra, istene ek belgeleri mesai saatleri içerisinde ofisimize teslim etmeniz yeterlidir.

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanır:

Başvuru sonuçlarımız 5 Aralık 2014 tarihinde Uluslararası İlişkiler Ofisinin sayfasında yayınlanacaktır.

Seçimde Öncelik Kriterleri:

 • Daha önce ders verme ve eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanmayan,
 • Daha önce ders verme ve eğitim alma hareketliliği faaliyet yapan bölüm/programa dahil olmayan personel öncelikli olacaktır.

(Not: Başvuru sayısı kontenjandan az olursa öncelik kriterleri dikkate alınmayacaktır).

2014-2015 Akademik Yılı içinde Erasmus+ Programı kapsamında yurt dışında eğitim almak veya ders vermek isteyen üniversitemiz personelinin ilan ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak, başvuruya ilişkin istenen ek belgelerini en geç 1 Aralık 2014 tarihi saat 17:30 kadar Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim etmesi gerekmektedir.

Hibe Dağıtımı

Ulaşım gideri için;

100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 180 Avro

-500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 275 Avro

-2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 360 Avro

-3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 530 Avro

-4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 820 Avro

-8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: 1100 Avro

 

Harcırah hesaplama yöntemi:

Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Ülke Grupları

Ülke

Günlük Hibe Miktarı (Avro)

Grup A

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç,

İngiltere

144

Grup B

 

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs

Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti,

Finlandiya, Fransa, Yunanistan,

Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn,

Lüksemburg, Norveç, Polonya,

Romanya, Türkiye*

126

 

Grup C

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta,

Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108

 

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90

 

*Türkiye’ye yurtdışından gelecek personel için ödenecek hibe miktarını belirtmektedir.

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 3. Kat

Akademik Değerlendirme Formu

Başvuru Formu

en_GBEN
Share This